AJANKOHTAISTA

Koronainfo

Noudatamme toiminnassamme opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen sekä Opetushallituksen ohjeita koronatilanteeseen liittyen. Panostamme terveysturvallisuuden varmistamiseen ja hyödynnämme kevään aikana saatuja oppeja. Hygieniaohjeita noudatetaan tarkasti. Teemme koulujen kanssa yhteistyötä ja sovimme yhteisistä linjauksista.

* Iltapäivätoimintaan ei saa kukaan osallistua sairaana tai oireisena.

* Toiminnassa pääpaino on ulkona tapahtuvassa toiminnassa, jotta lasten keskinäisiä lähikontakteja voidaan minimoida.

* Lapset jaetaan pysyväisluonteisiin toimintaryhmiin mahdollisuuksien mukaan.

* Henkilökunta käyttää kasvomaskia tai visiiriä sisätiloissa.

* Toiminta on suunniteltu niin, että etäisyydet ja turvavälit toteutuvat parhaan mukaan. Erityistä huomiota sisällä tapahtuvaan toimintaan.

* Välipala porrastetaan. Ruokailussa pidetään turvavälit ja noudatetaan hygieniaohjeita

********************************************************************************************************************************************************************


Lähetämme viikolla 33 perheille lisäinfoa toiminnastamme sekä yleisistä käytännöistä ja koronan vaikutuksesta.